تاریخچه اتحادیه

     ۲۴ شهریور, ۱۳۹۲

مقدمه    پيدايش شيريني سازي و ايجاد صنف قنادي تاريخ مشخص و مدوني ندارد ولي مي توان گفت  كه در تمام ادوار از بدو تشكيل زندگي دسته جمعي انسانهاي اوليه با او همزاد و قرين بوده و  با پيدايش تقسيم كار و ايجاد تخصص در جامعه و پيشرفت صنعت و ايجاد جوامع متمدن امروزي  اين صنعت (شيريني سازي ) بصورت صنعتي مستقل در عرصه بازار كار و حرف به همگان  شناسانده شد و رفته رفته در جامعه بعنوان حرفه اي هنري زينت بخش و شادكامي همگان  را در منزل ،مجالس و محيط اداري فراهم نمود و جايگاه ويژه اي بخود اختصاص داد.  امپراتوران ايران زمين براي برگزاري جشن ها و اعياد و سده ها در همه جا از پاسارگاد و  تخت جمشيد ، تا طاق كسري باشيريني […]