آرشیو روز: اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

همکارگرامی باسلام وادب،احتراماباتوجه به طرح نظارت ویژه نوروزخواهشمنداست نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام فرمائید. ۱-الصاق نرخنامه ودرج تلفن ۱۲۴ستادخبری درمعرض دیدمشتریان ۲-صدورفاکتور ۳-رعایت دستورالعملهای بهداشتی ۴-جلوگیری ازافزایش قیمتها ۵-عدم استفاده ازجعبه های غیرمصوب باوزن اضافه هیئت مدیره انحادیه صنف قنادان تهران

نانوایان سبب تداخل در حرفه قنادی شده اند همگرایی در صنعت نان و شیرینی با هدف ارتقا جایگاه صنعت غذایی کشور امری مهم در سطح ملی و بین المللی است.اتحادیه قنادان و اتحادیه نان ارتباطات خوبی باهم دارند اما آنچه تا حدودی قنادان را رنجیده خاطر ساختهاین است که نانوایان به جای اینکه در جهت […]