آرشیو روز: آذر ۱, ۱۳۹۴

پخت شیرینی و ایجاد واحدهای شیرینی‌پزی تاریخ مشخص و مدونی ندارد ولی می‌توان گفت که در تمام ادوار از بدو تشکیل زندگی دسته جمعی انسان‌های اولیه با آنها همزاد و قرین بوده و با پیدایش تقسیم کار و ایجاد تخصص در جامعه و پیشرفت صنعت و ایجاد جوامع متمدن امروزی این صنعت (شیرینی‌سازی) به‌صورت صنعتی […]