آرشیو ماه: مهر ۱۳۹۲

آقای علیرضا جوادی منش

آقای اکبر آجرکار

راهنمای تحریر وتنظیم دفتر مشاغل

تاریخچه اتحادیه

آقای علیرضا معماریان مدت 30 سال خدمت در اداره کل مالیاتهای غرب تهران درپست های: 1- کمک ممیز مالیاتی2- ممیزمالیاتی3- کارشناس مالیاتی4- رئیس اداره وصول واجراء مالیاتی 5- رئیس اداره نظارت وپیگیری مالیاتی 6- رئیس امورکمسیونهای حل اختلاف مالیاتی روزهای سه شنبه ازساعت 8 صبح لغایت 14 آماده پاسخگوئی به اعضاء محترم  درمحل اتحادیه می […]

بخشودگی جرائم بیمه

ضوابط خواص صدور پروانه کسب

هیئت مدیره اتحادیه

مشاورین