آرشیو ماه: شهریور ۱۳۹۲

[widgetkit id=25]   [widgetkit id=23]

اتحادیه صنف : قنادی – شیرینی و کافه قنادی تهران . ماده ۱: فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق میشود که طبق ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه ، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت ، […]

مجمع امورصنفي صنوف توليدي وخدمات فني تهران ضوابط خاص صدورپروانه كسب اتحاديه صنف: دارندگان قنادي،شيريني فروشي وكافه قنادي (كدISIC  اتحاديه : ۹۱۲۰۱۰۸۲ ) ماده ۱- فردصنفي دراين اتحاديه به شخصي اطلاق مي شودكه طبق قانون نظام صنفي ،آئين نامه اجرايي ضوابط صدورپروانه كسب ورعايت اين ضوابط خاص باتحصيل پروانه ،محل كسب مناسبي جهت يكي ازرسته […]

  هیئت مدیره اتحادیه اتحادیه دارندگان قنادی

مقدمه  پيدايش شيريني سازي و ايجاد صنف قنادي تاريخ مشخص و مدوني ندارد ولي مي توان گفت  كه در تمام ادوار از بدو تشكيل زندگي دسته جمعي انسانهاي اوليه با او همزاد و قرين بوده و  با پيدايش تقسيم كار و ايجاد تخصص در جامعه و پيشرفت صنعت و ايجاد جوامع متمدن امروزي  اين صنعت […]

وب سایت اتحادیه با ظاهری جدید آماده ارائه خدمات و اطلاع رسانی به شما مخاطب گرامی می باشد  .