آرشیو دسته: دسته بندی نشده

آقای اکبر آجرکار

راهنمای تحریر وتنظیم دفتر مشاغل

تاریخچه اتحادیه

آقای علیرضا معماریان مدت 30 سال خدمت در اداره کل مالیاتهای غرب تهران درپست های: 1- کمک ممیز مالیاتی2- ممیزمالیاتی3- کارشناس مالیاتی4- رئیس اداره وصول واجراء مالیاتی 5- رئیس اداره نظارت وپیگیری مالیاتی 6- رئیس امورکمسیونهای حل اختلاف مالیاتی روزهای سه شنبه ازساعت 8 صبح لغایت 14 آماده پاسخگوئی به اعضاء محترم  درمحل اتحادیه می […]

بخشودگی جرائم بیمه

ضوابط خواص صدور پروانه کسب

هیئت مدیره اتحادیه

مشاورین

1- علی بهرمند 2- علی اصغر جعفری 3- حسن قرصی 4- حاتم بهمن زنگی 5- محمد دادگستر