مقدمه

 پيدايش شيريني سازي و ايجاد صنف قنادي تاريخ مشخص و مدوني ندارد ولي مي توان گفت

 كه در تمام ادوار از بدو تشكيل زندگي دسته جمعي انسانهاي اوليه با او همزاد و قرين بوده و

 با پيدايش تقسيم كار و ايجاد تخصص در جامعه و پيشرفت صنعت و ايجاد جوامع متمدن امروزي

 اين صنعت (شيريني سازي ) بصورت صنعتي مستقل در عرصه بازار كار

و حرف به همگان

 شناسانده شد و رفته رفته در جامعه بعنوان حرفه اي هنري زينت بخش و شادكامي همگان

 را در منزل ،مجالس و محيط اداري فراهم نمود و جايگاه ويژه اي بخود اختصاص داد.

 امپراتوران ايران زمين براي برگزاري جشن ها و اعياد و سده ها در همه جا از پاسارگاد و  تخت

جمشيد ، تا طاق كسري باشيريني از ميهمانان  پذيرائي بعمل مي آوردند و اينكار باعث رونق

و تكاپوي بيشتر  پويائي  اين صنف را فراهم نمود.

 كشور ايران بادارا بودن وسعت زياد و شرايط اقليمي متفاوت شيريني هاي هر ناحيه به خودش

 اختصاص داشت  كه به عنوان سوغات و تحفه آن منطقه توليد و عرضه مي گرديد بعنوان نمونه

 اصفهان (گز،سوهان،پادرازي و …) كرمانشاه (كاك و نان برنجي ، يوخه و …) يزد( باقلوا، قطاب،

 حاجي بادام ،پشمك و …) كرمان (كلمبه ، خرمائي و…)

تاريخچه ايجاد اتحاديه صنف قناد تهران

پس از شهريور 1320 و ايجاد اتحاد و يگانگي بين مردم عده اي از پيشكسوتان و ريش سفيدان

 صنف گردهم جمع آمده و لزوم اتحاديه را براي همگان تشريح نمودند و بدين ترتيب اولين پايه

گذاري تشكل صنفي در سال 1324 بعنوان سند يكادر محل استيجاري واقع در طبقه دوم يك

 آپارتمان در خيابان بهارستان ايجاد گرديد و سپس در سال 1325 اتحاديه تشكيل و تحت شماره

 33 به ثبت رسيد.

    الف: اولين دوره هيأت مديره كه بمدت يكسال انجام وظيفه نمودند عبارت بود از آقاي حاج نبي

 (رئيس هيأت مديره ) ،حاج اكبر اطمينان ، حاج غلام عربزاده ،جواد علي چي، حسين مردي

(شلوغ ) اسداله عربزاده (جوني)،گويا نائب رئيس هيأت مديره وحاج غلامحسين علي برقي .

ب: دومين دوره هيأت مديره از سال 1326 لغايت 1333 بمدت هشت سال ( چهاردوره متوالي )

 بارياست حاج نائب معيلي و اعضاء هيأت مديره افراد هيأت مديره صدرالاشاره بودند.

د:هفتمین دروه ازسال 1334 لغایت 1335 به مدت دوسال با ریاست حاج محمدتقی

قندی واعضاء هیات مدیره آقایان حسین انجمنی (یخچالی) وحاج حسن گواهی تشکیل گردید.

ج:هشتمین دوره ازسال 1336 لغایت 1340 باریاست آقای فضل اله معیلی (فرزند آقای

حاج نایب معیلی) تشکیل واعضاء هیات مدیره عبارت بود ازآقای محمدعلی

جاهدپیکانی (میهن) محمدعلی عنقا،حمداله قهرمانان نوبخت،ورح اله جیره بندی

ه: نهمين دوره از سال 1341 لغايت 1350 بمدت ده سال ( پنج دوره) به رياست آقاي حاج محمد

علي جاهد پيكاني(ميهن) و آقايان روح اله جيره بنده اي ، محمدتقي صالحي فر، حاج ملك محمد

فرح بخش ،غلامحسين طريحي،علي ايپليكچي و عزت اله نافع

و: پانزدهمین دوره از سال  1351 لعايت 1360 به رياست آقاي روح اله جيره بنده اي و حاج ملك

 محمد فرح بخش،حاج محمد نصرتي ،آذربا، كريم ذهتاب، مرتضي نيلي، احمد لادن ، احد شكري

 ، محمدعلي بي مثل شبستري ،اسداله اخوان ، مجيد پازوكي ، پسر حاج خان ترك موقر تبريزي

،ذبيح اله پيرقمي

ز: شانزدهمین دوره از سال 1361 لغايت 1364با رياست حاج حسن جمشيدي و حاج محمدنصرتي

نائب رئيس اعضاء هيأت مديره به اسامي آقايان محمدرضا مرجوي ، مجيد پازوكي ،فتح اله شادكام

، ملك محمد فرح بخش ، ذبيح اله پيرقمي و حاج قاسمعلي خادملو خزانه دار تشكيل گرديد.

ح: هفدهمین دوره از سال 1364 لغايت 1367 تشكيل گرديد كه رياست هيأت مديره برعهده آقاي

 حاج ملك محمد فرحبخش بوده و آقايان حاج محمد نصرتي ، حاج محمد مرجوي ، عيسي تاج

بخش ، ايوب خوش سيرت، اسمعيل خداپرست، فتح اله شادكام ، مجيد پازوكي اعضاء هيأت

 مديره را تشكيل مي دادند.

ط: هجدهمین دوره از سال 1367 لغايت 1370 آغاز و در سال اول رياست هيأت مديره برعهده

 آقاي مير رحيما گلسرخي بود كه به علت در گذشت ناگهاني نامبرده باقي دوره با رياست

 آقاي ملك محمد فرح بخش و اعضاء هيئت مديره عبارت بود از آقاي حاج اصغر جعفري ،محمد

دادگستر، حاج حسن قرصي، حاج شيرمحمد غفاريان، اسمعيل خداپرست.

ي: نوزدهمین وبیستمین دوره از تاريخ 11/4/1370 به رياست حاج اصغر جعفري آغازبه كار

و تا تاريخ11/4/1382ا دامه داشت واعضاءمتشكله هيأت مديره عبارت بودازآقايان محمد دادگستر

، حاج حسن قرصي ،شير محمد غفاريان، حاج محمد نصرتي،حاج ذيبح اله پيرقمي ،ايوب خوش

 سيرت، حاج حاتم بهمن زنگي حاج عليرضا طهماسبي و حاج علي بهرمند.

ك:بیست ویکمین دوره ازتاریخ 11/4/1382 لغایت تاریخ 12/12/1386 به ریاست حاج اصغرجعفری

تشكیل گردیدكه اعضاءهیات مدیره عبارتندازآقایان محمددادگستر،حاج حسن قرصی،شیرمحمد

غفاریان،حاج علی بهرمند،حاج علیرضا طهماسبی و حاج محمدنصرتی

ل: بيست ودومین دوره از تاريخ 12/12/86 با رياست حاج محمد نصرتي تشكيل گرديد كه اعضاء

هيأت مديره عبارتنداز آقايان حاج علي بهرمند نائب رئيس اول،حاج حسن قرصي نائب رئيس دوم

،حاج عليرضا طهماسبي خزانه دار ، حاج قاسمعلي خادملو دبير، حاج حاتم بهمن زنگي بازرس

و حاج ناصر جاهد پيكاني (عباس ميهن).

م : بيست وسومین دوره از تاريخ 08/03/1391 با رياست حاج علی بهرمند تشكيل گرديد كه

اعضاء هيأت مديره عبارتنداز:

 آقايان شیر محمد غفاریان نائب رئيس اول،حاج حسن قرصي نائب رئيس دوم،

حاج محمد دادگستر دبیر ، حاج عليرضا طهماسبي کندری خزانه دار ،

 حاج عباس گواهی بازرس اول و محمد نصرتی بازرس دوم

 كه هم اكنون مشغول انجام وظيفه مي باشند.